Vad kostar det att ringa?
 
För att kunna ringa till våra stories måste Du ha en tonvalstelefon.
Ditt telefonnummer måste vara synligt och registrerat.
Du som ringer måste vara över 18 år och personligen stå för det abonnemang Du ringer ifrån alt. telefonnumret måste vara registrerat på dig.
Att utan tillåtelse ringa från någon annans telefon är en brottslig handling.

När Du ringer till oss blir Du tydligt informerad om den löpande kostnaden av samtalet och om en eventuell minimidebitering. Du informeras om åldersgränsen och att du själv måste stå för numret.
Först efter att Du har gett Ditt aktiva godkännande av avtalet, kopplas Du fram till tjänsten.

Löpande kostnaden (kostnad per påböjad minut) varierar från 12,90/min till 19,80/min.
Minimidebiteringen varierar från 3 minuter till 10 minuter. Abonnemangsinnehavaren, dvs. Du debiteras med en separat och diskret faktura med NeoMedia Stockholm AB som avsändare. Fakturan skickas till den adressen som Din telefonioperatör har registrerat som Din adress.

Är Du ny kund till oss, debiteras Ditt första samtal omgående.
Detta för att Du ska kunna kontrollera att allting stämmer och att inga oegentligheter föreligger.
Därefter får Du en samlad månadsfaktura omkring den 20:e varje månad.

Ditt innestående samtalssaldo har en kreditgräns. Om Du uppnår denna, skickas en faktura automatiskt ut och Ditt nummer får ett tillfälligt spärr tills Din betalning har inkommit till oss. Därefter kan Du återigen ringa. Under tiden kan Du nå en del av våra stories på 0939-1000 121 som debiteras på Din telefonräkning.

Har Du några frågor, kontakta vår kundservice.

MYCKET NÖJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 © SexStories.Se